Beýan monjuklar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

crsaga210728183802

Iki gezek ýorunja kümüş monjuk

Ady: Iki gezek kümüş kümüş monjuk
Material: 925 Sterling Kümüş, 18K Altyn / Rodyum / Gül altyn örtük, Ak gabyk we Zirkoniýa
Model: N08
Reňk: Kümüş / Sary altyn / Gül altyn
Uzynlyk: 18 ”sazlap boljak zynjyr

Önümiň beýany

Jübüt ýorunja görnüşini özünde jemleýän bu ýalpyldawuk monjuk, birnäçe zirkoniýa bilen örtülen içi boş ýorunja ýapragyndan we ak gabykdan doldurylan başga bir ýorunja ýapragyndan ybarat bolup, islendik zenan ýaly görünýär.Gaty 925 sterling kümüşden ýasalan we poslama garşy rodyum materialy bilen örtülen ýorunja ýapraklary sazlamak üçin hereket edýär, şonuň üçin dürli stilleri aňsatlaşdyryp bolýar.

Materiallar we ideg

adcantage

DETAIL

asg0210728183758
dsf210728183754
asf0210728183748
saf20210728183751
avrgs20210728183806
dvsg0210728184357

Keýik garynjalary gulak asýan kümüş monjuk

Ady: Keýik garynjalary gulak asýan kümüş monjuk
Material: 925 Sterling kümüş, 18K altyn / rodyum / gül altyn örtük
Model: N11
Reňk: Kümüş / Sary altyn / Gül altyn
Uzynlyk: 18 ”sazlap boljak zynjyr

Önümiň beýany

Bu ýalpyldawuk kümüş monjuk özüne mahsus bir özüne çekiji jadydyr: oýulan keýik garynjasyny görkezmek, medalyň beýleki tarapy öz sözleriňiz üçin elýeterlidir.Bu medaly dürli görnüşlerde geýip bolýar.Ajaýyp kümüşden ýasalan bu ajaýyp eseri, üznüksiz üzüm stili, ýalpyldawuk görnüşi üçin el bilen çekilen keýik garynjasy bilen goýmagy gowy görýäris.Festiwal möwsümi üçin amatly.

Materiallar we ideg

adcantage

DETAIL

gfd0210728184350
vdsa0210728184353
svd20210728184400
var0210728184404
ds0210728184408
FSAFSAFSA0210728184637

Gül altynsynda deprek maýatnik kümüş monjuk

Ady: Gül altynsynda deprek maýatnik kümüş monjuk
Material: 925 Sterling kümüş, 18K altyn / Rodiý / Gül altyn örtük, Zirkoniýa
Model: N14
Reňk: Kümüş / Sary altyn / Gül altyn
Uzynlyk: 18 ”sazlap boljak zynjyr

Önümiň beýany

Näzik gül altyn zynjyry, ýalpyldawuk deprek şekilli maýatnik bilen utgaşyp, häzirki zaman monjugy kesgitleýär.Deprek ýaly stil gülläp ösmegi, abadançylygy we şowlulygy aňladýar, wagtyňy öz eliňe almagy we iň möhüm zady gymmatly hasaplamagy ýatladýar.Gül altyn, 18k altyn ýa-da poslama garşy rody şol bir bahadan örtülen material.

Materiallar we ideg

King's Lab şaý-sepleri ýokary hilli, saýlanan materiallar bilen ýasalýar.Önümiň has uzak dowam etmegi üçin ony seresaplylyk bilen dolandyryň, arassalamak we ýuwmak we aýratyn saklamak üçin ýumşak mata ulanyň.Häzirki halkara düzgünlerine laýyklykda bu eser gipoallergen materiallardan peýdalanyp öndürildi.

DETAIL

微信图片_20210728184702
微信图片_20210728184658
微信图片_20210728184648
微信图片_20210728184651
微信图片_20210728184655
akaj5-576o7-001

18k altyn çaýylan top maýatnik damjasy

Ady: 18k altyn çaýylan top maýatnik damjasy
Material: 925 Sterling kümüş, 18K altyn / Rodiý örtük
Model: N15
Reňk: Kümüş / Sary altyn
Uzynlyk: 18 ”sazlap boljak zynjyr

Önümiň beýany

Bu top maýatnik damjasy bilen altyn ýaly şöhle saçyň.925 kümüşden ýasalan we 18k altyn bilen örtülen bu monjukda ajaýyp top gulaklary bar: beýleki dört sany özüne çekiji altyn top bilen baglanyşdyrylan iki sany ýalpyldawuk top şekilli gulak.Dizaýny deňeşdirmek aňsat we ony dürli stilde geýip bolýar, iň gowy görýän gündiz görnüşiňize birneme göz gamaşdyrmagy ajaýyp edýär.

Materiallar we ideg

adcantage

DETAIL

362917
362942
362932
362927
362926