Salgylar we zynjyr


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

ASF_20210728184420

Pari Paris zynjyry

Ady: Pari Paris zynjyrynyň monjugy
Material: 925 Sterling kümüş, 18K altyn / rodyum / gül altyn örtük
Model: N12
Reňk: Kümüş / Sary altyn / Gül altyn
Uzynlyk: 18 ”sazlap boljak zynjyr

Önümiň beýany

Bu ajaýyp eserde üç sany biri-birine bagly gulaklaryň utgaşmasy bar.“Pari Paris” merkezi maýatnik jümleleri, bir tarapynda uly zynjyr toplumy we beýleki tarapynda ýalaňaç tegelek bilen baglanyşýar, stili romantik we gymmatly duýgy bilen tamamlaýar.Gaty 925 kümüşden ýasalan we poslama garşy rod bilen örtülen, gije-gündiz dogry aksesuar we özboluşly sowgat ideýasy.

Materiallar we ideg

adcantage

DETAIL

SAF20210728184429
GRDA210728184444
RGD210728184441
RGS210728184436
ADRG20210728184433
321634745

18k altyn çaýylan ýalaňaç sterling kümüş monjuk

Ady: 18k altyn çaýylan ýalaňaç sterling kümüş monjuk
Material: 925 Sterling kümüş, 18K altyn örtük
Model: N19
Reňk: Sary altyn
Uzynlyk: 18.5 ”

Önümiň beýany

Zynjyr monjukdan başga-da, “King's Lab” klassiki 18k altyn çaýylan monjuk, siziň ajaýyp we ýönekeý stiliňize gabat gelýän ylhamdyr.Köpugurly görnüş diňe dürli ýagdaýlar üçin amatly däl, başgalary bilen garyşyp we gabat gelip bilýärKing's Lab şaý-sepleriöz stiliňizi beýan etmek üçin.Islendik şaý-sepler gutusynda, duran zatlar sowgat üçin elmydama iň gowy saýlawdyr.

Materiallar we ideg

King's Lab şaý-sepleri ýokary hilli, saýlanan materiallar bilen ýasalýar.Önümiň has uzak dowam etmegi üçin ony seresaplylyk bilen dolandyryň, arassalamak we ýuwmak we aýratyn saklamak üçin ýumşak mata ulanyň.Häzirki halkara düzgünlerine laýyklykda bu eser gipoallergen materiallardan peýdalanyp öndürildi.

DETAIL

362913
362918
362919
362928
362933