Bilezikler

Üýtgeşik bolmak ýa-da eşigiňize çylşyrymlylyk goşmak isleseňiz, King's Lab-dan gelýän kümüş bilezikler bilen muny ediň.Gül altyn çaýylan monjuk bilezikler ýa-da kümüş zynjyr bilen ýumşak ussatlyk bolsun, görnüşiňize aýratyn bir zat getirmek üçin ajaýyp.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

20210728180525

Zirkons bilen kümüş gurçuk şekilli bilezik

Ady: Zirkons bilen kümüş gurçuk şekilli bilezik
Material: 925 Sterling kümüş
Model: B01
Reňk: Kümüş
Uzynlyk: Sazlap bolýar

Önümiň beýany

925 sterling kümüşden köp sanly zirkon bezegleri bilen bezelen, ýalpyldawuk we ajaýyp eser, düýbünden özüne çekiji.Classokary derejeli eşikleriň ajaýyp hyzmatdaşy, aýratyn we möhüm wakalar üçin dünýä inýär.Hususan-da, hytaý däp bolan medeniýetinde hoşniýetliligiň nyşany bolan gurçuk görnüşi gowy many berýär.

Materiallar we ideg

adcantage

DETAIL

20210728180529
20210728180537
20210728180541
20210728180533
20210728180521
20210728180618

Zirkons bilen kümüş barrel we top maýatnik bilezigi

Ady: Gül altyn kümüş halka gulakhalkalar
Material: 925 Sterling kümüş, Rodiý örtük, Zirkoniýa daşlary
Model: B02
Reňk: Kümüş
Uzynlyk: Sazlap bolýar

Önümiň beýany

Bu bilezik inçejik zynjyr we sirkon bilen örtülen barrel we toplar üçin kümüşden ýasalan kümüşden ýasalýar.Çekilen barrel we toplar şowlulygyň we durmuşyň täzelenmegini alamatlandyrýar.Zirkon bezegleriniň ýalpyldawuklygyny goşmak bilen ajaýyp we inçejik ajaýyp, ýokary derejeli görnüşi özüne çekýär.Iň halaýan partiýa eşigiňiz bilen bezäň.

Materiallar we ideg

adcantage

DETAIL

20210728180605
20210728180626
0210728180613
20210728180601
0210728180609
20210728180820

Zirkon bilen kümüş ýürek urgusy bilezigi

Ady: Zirkon bilen kümüş ýürek urgy bilezigi
Material: 925 Sterling kümüş, Rodiý örtük, Zirkoniýa daşlary
Model: B03
Reňk: Kümüş
Uzynlyk: Sazlap bolýar

Önümiň beýany

Her tarapda iki ýüregi birleşdirýän sirkon bilen örtülen ýürek urşy görnüşi, ajaýyp we aýdyň.Kümüş top nagyşlary bilen ajaýyp kümüşden ýasalan bilezik.Thehli elementler “Mix” we “Match” -yň gözelligini görkezýän burçly we tegelek birleşmäni görkezýär.Biraz ortaça däl, kimdigiňiziň şahsylaşdyrylan beýany.

Materiallar we ideg

adcantage

DETAIL

Sterling Silver Heartbeat Bracelet with Zircon
20210728180825
0210728180811
20210728180829
0210728180806
20210728180856

Sterling kümüş başlangyç H baglanyşyk bilezigi

Ady: Sterling kümüş başlangyç H baglanyşyk bilezigi
Material: 925 Sterling kümüş, Rodiý örtük, Zirkoniýa daşlary
Model: B04
Reňk: Kümüş
Uzynlyk: Sazlap bolýar

Önümiň beýany

Bu bilezik dostuňyza ýa-da maşgala agzalaryňyza sowgat bermek üçin ajaýyp - ýa-da özüňiz üçin azajyk bejergi.Başlangyç H maýatnik bilen kümüş dizaýny, bilekdäki jümle zynjyrynyň we inçe zynjyryň kümüş şarlary bezemek bilen utgaşdyrylmagyny görkezýär.Gündelik görnüşiňize laýyk gelýän köp taraply.
Custöriteleşdirilen elipbiý kabul ederliklidir.

Materiallar we ideg

adcantage

DETAIL

Sterling SIlver Initial H Link Bracelet
20210728180859
20210728180903
20210728180906
20210728180910
fgdfg20210728182239

Sterling kümüş bilezik, kebelek we haç gulak, gül altyn çaýylan

Ady: Sterling kümüş bilezik, kebelek we haç gulak, gül altyn çaýylan
Material: 925 Sterling kümüş, Zirkoniýa, Gül altyn örtük
Model: B07
Reňk: Gül altyn / Kümüş / Altyn
Uzynlyk: Sazlap bolýar

Önümiň beýany

Arkalpyldawuk kebelek we haç şekilli maýatnik bilen bezelen owadan eser.Sirkon bilen örtülen kebelek biliňize owadan oturýar, asimmetrik ganatlar janly gözelligi çekmek üçin heýkeltaraş edilýär.Ajaýyp eşikler üçin ajaýyp hyzmatdaş we ýaş aýallaryň arasynda gaty meşhur.Gül altyn örtükli ajaýyp kümüşden ýasalan.Kümüş we 18K altyn çaýylan.

Materiallar we ideg

King's Lab şaý-sepleri ýokary hilli, saýlanan materiallar bilen ýasalýar.Önümiň has uzak dowam etmegi üçin ony seresaplylyk bilen dolandyryň, arassalamak we ýuwmak we aýratyn saklamak üçin ýumşak mata ulanyň.Häzirki halkara düzgünlerine laýyklykda bu eser gipoallergen materiallardan peýdalanyp öndürildi.

DETAIL

Sterling Silver Bracelet, Butterfly & Cross Pendant, Rose Gold Plated
20210728182233
20210728182249
20210728182253
20210728182256
0210728182335

Sterling kümüş goşa zynjyr bilezik, smaýlik ýüzi gulak

Ady: Sterling kümüş goşa zynjyr bilezik, smaýlik ýüz ýüzi
Material: 925 Sterling kümüş, Rodiý örtük, Zirkoniýa daşlary
Model: B08
Reňk: Kümüş
Uzynlyk: Sazlap bolýar

Önümiň beýany

Bu gyzgyn satylýan bilezik, gündelik görnüşiňize laýyk gelmäge mümkinçilik berýär.Sterling kümüş goşa zynjyryň üstünde sähelçe ýylgyrýan ýüzli maýatnikli köptaraply stil görkezilýär.Kümüş maýatnikde ýasalan halaýan sözüňizi görkezmek, ýöriteleşdirilen sargyt kabul edilýär we garşylanýar.
Mysal üçin suratdaky ýönekeý söz.

Materiallar we ideg

adcantage

DETAIL

20210728182309
微信图片_20210728182322
0210728182330
20210728182327
0210728182312